Webáruházunk az CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, az CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetõoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak az CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményérõl a fizetést követõen a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngészõ programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.
A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy webáruházunkban a kártyás fizetés során forintban történik a tranzakció, függetlenül attól, hogy a kártyabirtokos kártyája nem forint devizanemû.
Az oldalon látható EURO és USD árakat csupán tájékoztató jelleggel közöljük a CIB Bank deviza eladási árfolyama szerint.
Az Ön bankszámla kivonatán megjelenő, számlavezetési devizában beterhelt tételben látható összeg - a kártyatársasági, illetve a kibocsátó banki konverziók miatt - minimálisan eltérhet az árfolyamváltozás és kerekítési szabályok következtében.

Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.
Mire figyeljen a vásárláskor?

 •     Olvassa el Webáruházunk ismertetõjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 •     Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
 •     Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 •     Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
 •     Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
 •     Használjon olyan böngészõt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!


A biztonságról

Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevû cég teszi lehetõvé az CIB Banknak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngészõ program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés elõtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el az CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetõek.

Elfogadott kártyák

Az CIB Bank internetes fizetési rendszere a MasterCard, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetõvé.

Fizetés lépései

 1. Ön a Webáruház oldalán választja ki az árut/szolgáltatás melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
 2. Ezt követõen Ön átkerül az CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
 3. A kártyaadatok megadását követõen a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
 4. A fizetést követõen Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményérõl kap visszaigazolást.

A bankkártyával történõ fizetés esetén a sikeres tranzakciót követõen - ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenõrzése utáni elfogadást jelenti -, az CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetõoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minõsül. Amennyiben a banki fizetõoldalon a böngészõ "Vissza/Back" vagy a "Frissítés/Refresh" gombjára kattint, ill. bezárja a böngészõ ablakot mielõtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minõsül.
Amennyiben a tranzakció eredményérõl, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteirõl bõvebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezetõ bankjával.


Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésrõl

KÁRTYAELFOGADÁS

Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni?

A VISA és az Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron kártyákkal. A VISA Electron kártyák interneten történõ használatának lehetõsége a kártyát kibocsátó banktól függ. A CIB által kibocsátott VISA Electron típusú bankkártya használható interneten történõ vásárlásra.

Mely bankok kártyái alkalmasak internetes fizetésre?

Minden olyan VISA és Mastercard (EC/MC) kártyával, mely internetes fizetésre a kártyakibocsátó bank által engedélyeztetve lettek, valamint a kifejezetten internetes használatra hivatott webkártyák.

Lehet-e vásárlókártyákkal fizetni?

Hûségpontokat tartalmazó, kereskedõk/szolgáltatók által kibocsátott pontgyûjtõ kártyákkal nem lehet interneten fizetni.

Lehet-e co-branded kártyákkal fizetni?

Bármilyen olyan co-branded kártyával lehetséges fizetni, mely internetes fizetésre alkalmas MasterCard vagy VISA alapú kártya.

FIZETÉS FOLYAMATA

Hogyan mûködik az online fizetés banki háttérfolyamata?

A vásárló a kereskedõ/szolgáltató internetes oldalán a bankkártyás fizetési mód választását követõen a fizetést kezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a Bank biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetõoldalára. A fizetéshez szükséges megadni kártyaszámát, lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláíráscsíkján található 3 jegyû érvényesítési kódot. A tranzakciót Ön indítja el, ettõl kezdve a kártya valós idejû engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége-, fedezet-, vásárlási limit kerül ellenõrzésre. Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendõ összeget számlavezetõ (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Az összeg számlán történõ terhelése (levonása) számlavezetõ banktól függõen néhány napon belül következik be.

Miben különbözik az internetes kártyás vásárlás a hagyományostól?

Megkülönböztetünk kártya jelenlétével történõ (Card Present) és kártya jelenléte nélküli (Card not Present) tranzakciókat. A Card Present tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A kártya lehúzását és a PIN kód beütését követõen a terminál kapcsolatba lép a kártyabirtokos bankjával, az engedélyezõ központon keresztül, és a kártya típusától, illetve a kártya kibocsátójától függõen a VISA vagy MasterCard hálózaton keresztül. Itt megtörténik az érvényesség és fedezetvizsgálat (authorizáció). Az elõbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetve a kereskedõ) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja a bizonylatot. A Card not Present olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton (internet) lebonyolított tranzakciók, amelyek esetében a vásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót biztonságos (128 bites titkosítású) fizetõoldalon bekért kártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakcióról Ön kap ún. engedélyszámot, mely megegyezik a papír alapú bizonylaton található számmal.

Mit jelent a foglalás?

A tranzakciót a bank tudomására jutásakor azonnal foglalás (zárolás) követi, hiszen a tényleges terheléshez elõbb a hivatalos adatoknak be kell érkezniük, mely néhány napot igénybe vesz és az alatt a vásárolt összeg újra elkölthetõ lenne. Ezért a foglalással a levásárolt vagy felvett pénzt elkülönítik, foglalás alá teszik. A foglalt összeg hozzátartozik a számlaegyenleghez, azaz jár rá kamat, de még egyszer nem költhetõ el. A foglalás biztosítja azon tranzakciók visszautasítását, melyre már nincs fedezet, noha a számlaegyenleg erre elvben még lehetõséget nyújtana.

SIKERTELEN FIZETÉSEK ÉS TEENDÕK

Milyen esetben lehet sikertelen egy tranzakció?
Általában a kártyát kibocsátó bank (tehát ahol az ügyfél a kártyát kapta) által el nem fogadott fizetési megbízás; de bankkártya használat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagy informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a kártyát kibocsátó bankhoz.

Kártya jellegû hiba

 •     A kártya nem alkalmas internetes fizetésre
 •     A kártya internetes használata számlavezetõ bank által tiltott
 •     A kártyahasználat tiltott
 •     A kártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplõ kód) hibásan lettek megadva
 •     A kártya lejárt


Számla jellegû hiba

 •     Nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához
 •     A tranzakció összege meghaladja a kártya vásárlási limitét


Kapcsolati jellegû hiba

 •     A tranzakció során valószínûleg megszakadt a vonal. Kérjük, próbálja meg újra
 •     A tranzakció idõtúllépés miatt sikertelen volt. Kérjük, próbálja meg újra


Technikai jellegû hiba

 • Amennyiben a fizetõoldalról nem tért vissza a kereskedõ/szolgáltató oldalára, a tranzakció sikertelen
 • Amennyiben a fizetõoldalról visszatért, de a böngészõ "back", "reload" illetve "refresh" segítségével visszatér a fizetõoldalra, tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan visszautasítja


Mi a teendõ a fizetési procedúra sikertelensége esetén?

A tranzakcióról minden esetben generálódik egy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni. Amennyiben a fizetési kísérlet során tranzakció banki oldalról visszautasításra kerül, kérjük vegye fel a kapcsolatot számlavezetõ bankjával.

Miért a számlavezetõ bankkal kell felvenni a kapcsolatot a fizetés sikertelensége esetén?

A kártyaellenõrzés során a számlavezetõ (kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedõ kereskedõ (elfogadó) bankjának, hogy a tranzakció elvégezhetõ-e. Más bank ügyfelének az elfogadó bank nem adhat ki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak van joga.

Mit jelent az, ha bankomtól azonban SMS kaptam az összeg foglalásáról/zárolásáról, azonban a kereskedõ/szolgáltató azt jelzi, hogy sikertelen volt a fizetés?

Ez a jelenség olyan esetben fordulhat elõ, ha a kártya ellenõrzése megtörtént a fizetőoldalon, azonban Ön nem tért vissza kereskedõ/szolgáltató internetes oldalára. A tranzakció ebben az esetben befejezetlennek, így automatikusan sikertelennek minõsül. Ilyen esetben az összeg nem kerül terhelésre kártyáján, a foglalás feloldásra kerül.

BIZTONSÁG

Mit jelent a VeriSign és a 128 bites titkosítású SSL kommunikációs csatorna?

Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevû cég teszi lehetõvé a CIB Bank-nak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngészõ program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés elõtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetõek.

A fizetés után figyelmeztetett a böngészõm, hogy elhagyom a biztonsági zónát. A fizetésem biztonsága így garantált?
Teljes mértékben igen. A fizetés folyamata 128-bites titkosított kommunikációs csatornán folyik, így teljesen biztonságos. A tranzakciót követõen Ön a kereskedõ honlapjára jut vissza, amennyiben a kereskedõ oldala nem titkosított, a böngészõje figyelmezteti, hogy a titkosított csatornát elhagyta. Ez nem jelent veszélyt a fizetés biztonságát illetõen.

Mit jelent a CVC2/CVV2 kód?

A MasterCard esetében az ún Card Verification Code, a Visa esetében az ún. Card Verification Value egy olyan, a bankkártya mágnescsíkján kódolt numerikus érték, melynek segítségével megállapítható egy kártya valódisága. Az ún. CVC2 kódot, mely az Mastercard kártyák hátoldalán található számsor utolsó három számjegyében szerepel, az internetes vásárlások során kell megadni.

Mit jelent a Verified by Visa?

A Verified by Visa rendszerben regisztrált Visa kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Visa kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Verified by Visa rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

Mit jelent a UCAF kód?

MasterCard kártyák esetén az Ön kártyakibocsátó bankjától esetlegesen kapott egyedi kód. Ha nem kapott ilyet, hagyja üresen a mezõt.

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a Peak Hungary honlapon a kártyás fizetés során forintban történik a tranzakció, függetlenül attól, hogy a kártyabirtokos kártyája nem forint/euró devizanemű.

Üzletünk:
1191 Budapest,
Ady Endre út 42-44.

Csomagátvétel és ügyfélszolgálat:

Hétfőtől péntekig: 09:00-16:30
Szombat, vasárnap: zárva vagyunk, de online segítünk